HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 13 – 18/11/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH20ĐD.1

98

Điều dưỡng gia đình và cộng đồng

Thứ 2.13/11/2023

15h – 16h30’

407, 505, 507

2

ĐH22HĐTL.1

14

Lượng giá trong hoạt động trị liệu

Thứ 2.13/11/2023

15h – 16h30’

306

1

85441015.11

36

Tiếng anh 1 – B 1 học lại)

Thứ 4.15/11/2023

15h – 16h30’

405, 505

1

ĐH22YĐK.1

110

Hình thái chức năng 4

Thứ 5.16/11/2023

15h – 16h30’

401, 403, 503, 505

1

ĐH21NHA, GM, SPK.1

143

Điều dưỡng trẻ em

Thứ 6.17/11/2023

7h – 8h30’

401, 403, 405, 407, 501

2

NNTL 6 THÁNG

10

Khuyết tật giao tiếp suốt đời

Thứ 6.17/11/2023

7h – 8h30’

501

3

ĐH22KTHA.1, 2

103

Kỹ thuật buồng tối – Bảo trì máy – An toàn phóng xạ

Thứ 6.17/11/2023

7h – 8h30’

307, 309, 312

4

ĐH20XN.1, 2

171

Chống nhiễm khuẩn bệnh viện

Thứ 6.17/11/2023

9h – 10h30’

309, 312, 401, 403, 405, 407

5

ĐH22NNTL

8

Quá trình phát triển giao tiếp

Thứ 6.17/11/2023

9h – 10h30’

407

6

ĐH20HĐTL.1

26

Tối ưu hoá chức năng tham gia

Thứ 6.17/11/2023

9h – 10h30’

307

1

ĐH20ĐD.1

97

Điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 7.18/11/2023

7h – 8h30’

306, 307, 309

2

20223309

26

Điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 7.18/11/2023

7h – 8h30’

312

3

MEDI 3204­_Kỳ I.1

38

Nhi khoa

Thứ 7.18/11/2023

9h – 10h30’

307, 309

4

ĐH21NNTL

16

Vấn đề ăn uống ở trẻ em

Thứ 7.18/11/2023

9h – 10h30’

309

5

CK I XN1

14

Hoá sinh 1

Thứ 7.18/11/2023

9h – 10h30’

312