HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 10 – 17/6/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH19PHCN.1

53

Hoạt động trị liệu 2

Thứ 7. 10/6/2023

9h – 10h30’

307, 309

1

ĐH19ĐD.1

111

Chăm sóc người bệnh phức tạp

Thứ 2. 12/6/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 405, 407

2

ĐH21PHCN.1

116

Dinh dưỡng – Tiết chế

Thứ 2. 12/6/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505, 507

1

ĐH22HA.1, 2

ĐH22PHCN.1

ĐH22XN.1, 2

339

Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu

Thứ 3. 13/6/2023

9h – 10h30’

306, 307, 309, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

ĐH20XN.1, 2

179

Ký sinh trùng 3

Thứ 3. 13/6/2023

13h30’ – 15h

306, 307, 309, 401, 403, 405

3

ĐH21XN.1, 2

142

Huyết học 2

Thứ 3. 13/6/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 405, 407, 501

4

ĐH20GM, NHA, SPK.1

80

Điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 3. 13/6/2023

15h30’ – 17h

306, 307, 309

1

ĐH19XN.1, 2

131

Bệnh lý tế bào máu

Thứ 5. 15/6/2023

13h30’ – 15h

401, 403, 405, 407

2

ĐH20GM.1

39

Gây mê gây tê 2

Thứ 5. 15/6/2023

13h30’ – 15h

306, 307

3

ĐH21ĐD1, 2

160

Điều dưỡng người lớn nội khoa 2

Thứ 5. 15/6/2023

15h30’ – 17h

309, 401, 403, 405, 407,

4

ĐH21SPK

25

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản – Chăm sóc thai nghén (hoãn thi)

Thứ 5. 15/6/2023

15h30’ – 17h

306

5

XN 13A

02

Vi sinh nấm thực phẩm (hoãn thi)

Thứ 5. 15/6/2023

15h30’ – 17h

306

1

ĐH20HA.1, 2

123

Kỹ thuật siêu âm bụng

Thứ 6. 16/6/2023

13h30’ – 15h

501, 503, 505, 507

2

GM10

01

Dinh dưỡng – Tiết chế

Thứ 6. 16/6/2023

13h30’ – 15h

507

1

ĐH20ĐD.1

95

Điều dưỡng trẻ em

Thứ 7. 17/6/2023

7h – 8h30’

401, 403, 405

2

POL1009­_Học nhanh

46

Lịch sử Đảng CSVN

Thứ 7. 17/6/2023

7h – 8h30’

307, 309

3

ĐH20YĐK.1

80

Phụ sản

Thứ 7. 17/6/2023

9h – 10h30’

306, 307, 309

4

CK 1 XN

14

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

Thứ 7. 17/6/2023

9h – 10h30’

401