HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 08 - 11/8/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

MEDI 1101

28

Hình thái chức năng 1

Thứ 3. 8/8/2023

15h30’ – 17h

501

1

MEDI 1102

30

Hình thái chức năng 2

Thứ 4. 9/8/2023

15h30’ – 17h

309

2

MLT 2208

04

Ký sinh trùng 2

Thứ 4. 9/8/2023

15h30’ – 17h

309

1

MEDI 4203

11

Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền

Thứ 6. 11/8/2023

9h – 10h30’

501