HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 07 – 11/11/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

MLT 1102.1, 2

117

Hoá sinh

Thứ 3. 07/11/2023

15h – 16h30’

207, 401, 407, 505

1

ĐH21KTHA.1, 2

131

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

Thứ 5. 09/11/2023

15h – 16h30’

401, 403, 405, 505

2

CK I XN1

14

Giải phẫu bệnh

Thứ 5. 09/11/2023

15h – 16h30’

406

1

ĐH20ĐD.1

ĐH20GM, SAN, NHA.1

174

Tổ chức và quản lý điều dưỡng

Thứ 6. 10/11/2023

13h – 14h30’

309, 312, 401, 403, 405, 407

2

ĐH22YĐK

98

Pháp luật – Đạo đức y học

Thứ 6. 10/11/2023

15h – 16h30’

403, 405, 407

3

ĐH20PHCN.1

41

Dinh dưỡng – Tiết chế

Thứ 6. 10/11/2023

15h – 16h30’

309, 312

4

NNTL 6 THÁNG – KHOÁ 1

10

Phát triển ngôn ngữ không điển hình ở trẻ nhỏ

Thứ 6. 10/11/2023

15h – 16h30’

312

1

ĐH22NHA, SPK, GM.1

79

Điều dưỡng người lớn nội khoa 1

Thứ 7. 11/11/2023

9h – 10h30’

306, 307, 309

2

ĐH21HĐTL.1

18

Chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp

Thứ 7. 11/11/2023

9h – 10h30’

309

3

ĐHLT HA12A

61

X quang can thiệp

Thứ 7. 11/11/2023

13h – 14h30’

204, 210