HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 06 – 14/10/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

PHCN 6 tháng

14

VLTL/PHCN bệnh ngoại khoa

Thứ 6.06/10/2023

13h30’ – 15h

501

1

ĐH19XN.1, 2

04

An toàn sinh học – Xét nghiệm cơ bản

Thứ 5.12/10/2023

15h30’ – 17h

501

2

PHCN 6 tháng

02

Giải phẫu chức năng (Thi lại)

Thứ 5.12/10/2023

15h30’ – 17h

501

1

ĐH20SPK.1

16

Nam học

Thứ 7.14/10/2023

7h – 8h30’

501

2

ĐH18YĐK

62

Kinh tế y tế

Thứ 7.14/10/2023

7h – 8h30’

503, 505

3

BIOL 1001.1

52

Sinh học di truyền

Thứ 7.14/10/2023

7h – 8h30’

401, 403

4

ĐH22NHA, SPK, GM.1

73

Điều dưỡng người lớn ngoại I

Thứ 7.14/10/2023

9h – 10h30’

501, 503, 505

5

ĐHLT XN11A

33

Quản lý chất lượng xét nghiệm

Thứ 7.14/10/2023

9h – 10h30’

401, 403

6

CKI NỘI 1

07

Thận tiết niệu

Thứ 7.14/10/2023

9h – 10h30’

401

7

ĐH19XN.1, 2

04

Bệnh học nội ngoại

Thứ 7.14/10/2023

9h – 10h30’

403