HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 06 - 13/7/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

SPK 12.1

15

Vô sinh

Thứ 5. 06/7/2023

7h – 8h30’

501

1

PHCN 6T - Khoá 5

13

Vận động trị liệu

Thứ 6. 07/7/2023

7h – 8h30’

501

1

20113324­­­­_hè.1

74

Điều dưỡng trẻ em

Thứ 2. 10/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505

2

ĐH20XN.1

01

Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ (hoãn thi)

Thứ 2. 10/7/2023

15h30’ – 17h

505

1

BIOL 1002_học nhanh

42

Phôi thai và di truyền học

Thứ 3. 11/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503

1

85223117_học nhanh.1

38

Anh 3 ĐD

Thứ 4. 12/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503

2

85223118_học nhanh.2, 3

50

Anh 3 YĐK/KTYH

Thứ 4. 12/7/2023

15h30’ – 17h

505, 507

1

YĐK6

11

Y học gia đình

Thứ 5. 13/7/2023

15h30’ – 17h

501

2

PHCN12

30

Phương pháp nghiên cứu khoa học 1

Thứ 5. 13/7/2023

15h30’ – 17h

503