HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 05 – 10/6/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH20XN.1, 2

185

Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ (SKMT – GDSK – DD – ATVSTP)

Thứ 2. 05/6/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 501, 503, 505, 507

2

ĐH21VL.1

74

Hành nghề phục hồi chức năng

Thứ 2. 05/6/2023

15h30’ – 17h

306, 307, 309

3

ĐH20HĐTL.1

25

Xã hội học

Thứ 2. 05/6/2023

15h30’ – 17h

405

1

ĐH21XN.1, 2

149

Hoá sinh 2

Thứ 3. 06/6/2023

15h30’ – 17h

306, 307, 309, 401, 403

1

ĐH21YK.1

78

Dinh dưỡng – Tiết chế

Thứ 4. 07/6/2023

13h30’ – 15h

401, 403, 405

2

ĐH22PHCN.1

76

Giải phẫu chức năng hệ vận động và thần kinh

Thứ 4. 07/6/2023

13h30’ – 15h

306, 307, 309

3

ĐH22XN.1, 2

147

An toàn sinh học – Xét nghiệm cơ bản

Thứ 4. 07/6/2023

15h30’ – 17h

309, 401, 403, 405, 407

1

ĐH22ĐD.1, 2

164

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Thứ 5. 08/6/2023

15h30’ – 17h

306, 307, 309, 401, 403

2

ĐH22YĐK.1

115

Vi sinh – Ký sinh trùng

Thứ 5. 08/6/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505, 507

3

ĐH21HĐTL.1

18

Hoạt động trị liệu trong bệnh thần kinh cơ

Thứ 5. 08/6/2023

15h30’ – 17h

405

1

ĐH20YĐK.1, 2

157

Nhi khoa

Thứ 6. 09/6/2023

13h30’ – 15h

306, 307, 309, 401, 403

2

ĐH21HA.1, 2

133

X quang bộ máy tiêu hoá

Thứ 6. 09/6/2023

13h30’ – 15h

501, 503, 505, 507

3

ĐH20SPK.1

17

Chăm sóc sản phụ khoa nâng cao

Thứ 6. 09/6/2023

13h30’ – 15h

405

1

ĐHLT XN11A

29

Truyền máu nâng cao

Thứ 7. 10/6/2023

9h – 10h30’

401, 403

2

ĐHLT PHCN11A

33

Sức khoẻ tâm thần

Thứ 7. 10/6/2023

9h – 10h30’

403, 405

3

ĐHĐD GMHS11A

01

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Thứ 7. 10/6/2023

9h – 10h30’

405