HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 03 - 08/7/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

RAD 1103

46

Vật lý các phương pháp tạo ảnh và ghi hình y học

Thứ 2. 03/7/2023

15h30’ – 17h

307, 309

1

Học nhanh

42

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 4. 05/7/2023

15h30’ – 17h

307, 309

1

Học nhanh

40

Anh 2

Thứ 5. 06/7/2023

15h30’ – 17h

307, 309

2

Học nhanh

06

Anh 4 chương trình A2

Thứ 5. 06/7/2023

15h30’ – 17h

306

1

ĐHLT PHCN11A

33

Hoạt động trị liệu 1

Thứ 7. 08/7/2023

9h – 10h30’

309