HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 01 - 05/8/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

POL 1005_hè.1

45

Triết học Mác Lênin

Thứ 2. 31/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503

1

RAD 2203

13

X quang tim phổi

Thứ 3. 01/8/2023

7h – 8h30’

505

2

RAD 3201

11

X quang bộ máy sinh dục – tiết niệu

Thứ 3. 01/8/2023

9h – 10h30’

505

3

MEDI3203_hè.1

40

Phụ sản

Thứ 3. 01/8/2023

15h30’ – 17h

501, 503

4

RAD 3203

10

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính

Thứ 3. 01/8/2023

15h30’ – 17h

503

1

MATH2003_hè.1

56

Xác suất thống kê y học

Thứ 4. 02/8/2023

13h30’ – 15h

501, 503

2

MATH2002_hè.1

47

Xác suất thống kê y học

Thứ 4. 02/8/2023

13h30’ – 15h

505, 507

3

BIOL 1103_hè.2

85

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Thứ 4. 02/8/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505

4

RAD 4302_hè.1

15

Kỹ thuật cộng hưởng từ sọ não

Thứ 4. 02/8/2023

15h30’ – 17h

507

1

MEDI 3207_hè.1

52

Nội bệnh lý

Thứ 5. 03/8/2023

15h30’ – 17h

501, 503

2

BIOL 1008

62

Giải phẫu – Sinh lý 2

Thứ 5. 03/8/2023

15h30’ – 17h

505, 507

3

Học lại

73

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Thứ 5. 03/8/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 405

1

BIOL 1007

70

Giải phẫu – Sinh lý

Thứ 6. 04/8/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505

2

Học lại

7

Phương pháp NCKH I

Thứ 6. 04/8/2023

15h30’ – 17h

505

1

ĐHLT HA11A

31

Lâm sàng kỹ thuật hình ảnh 1

Thứ 7. 05/8/2023

9h – 10h30’

501, 503

2

ĐHLT PHCN11A

33

Bệnh lý và VLTL da – tiêu hoá – tiết niệu – sinh dục – nội tiết

Thứ 7. 05/8/2023

9h – 10h30’

503, 505