HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi môn Tiếng Anh hệ tín chỉ học phần 1&4 học kỳ I - đợt 2 (2021 – 2022)

Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức buổi thi Kỹ năng nói (speaking) cho sinh viên đã học học phần tín chỉ học phần tiếng Anh 1&4 – đợt 2 Kỳ I năm học 2021-2022 vào 7h sáng ngày thứ 2 (17/1/2022)

STT

HỌC PHẦN

THỜI GIAN THI

17/ 1/ 2022

PHÒNG THI

Phòng thi Nói giống thi Viết

PHÒNG HỎI THI NÓI

1

English 1

7h – 8h

P 401 (ch thi P 206)

P 204

P 503 (ch thi P 208)

P 210

English 4

P 309 (chờ thi P 205)

P 207

2

English 1

8h – 9h

P 403 (ch thi P 206)

P 204

P 505 (ch thi P 208)

P 210

P 405 (ch thi P 208)

P 207

3

English 1

9-10h

P 501 (ch thi P 206)

P 204

English 4

P 507 (ch thi P 208)

P 210

P 407 (ch thi P 205)

P 207

Hải Dương, ngày 14 tháng 1 năm 2022

LƯU Ý:

- Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút và tập trung tại PHÒNG CHỜ

- Mang thẻ sinh viên khi đi thi nói.

- Sinh viên sẽ thi kỹ năng Đọc, Viết và Nghe vào ca 13 chiều ngày 17/1/2022