HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh 1,2 học kỳ HÈ năm học 2017 – 2018 (Ngày thi: Thứ 4 - 15/8/2018)

Danh sách phòng thi English 1


Danh sách phòng thi English 2


STT

Học phần

Thời gian

Lớp

Số thứ tự sinh viên

theo DS lớp

Phòng

1

English 2

9h00 – 9h45

(05P)

ENG1002.1

Từ 1 – 30

401

Từ 31 – hết

503

ENG1002.2

Từ 1 - 30

405

Từ 31 – hết

503

ENG1002.3

Từ 1 - 30

407

ENG1002.4

Từ 1 - 30

501

Từ 31 – hết

503

2

English 1

10h00 – 10h45

(03P)

ENG1001.1

Từ 1 – 30

401

Từ 31 – hết

407

ENG1001.2

Từ 1 – 30

405

Từ 31 – hết

407

Lưu ý:

· Sinh viên mang theo thẻ sinh viên.

· Sinh viên mang theo BÚT CHÌ để làm bài trắc nghiệm.

· Sinh viên đến trước giờ kiểm tra trước 15’ để làm thủ tục.