HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 28/6 – 2/7/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

20113324 - HL

63

Điều dưỡng trẻ em

T 3. 28/6/2022

15h30’ – 17h

306, 309

1

ĐH20GM, NHA, SPK

1

Dinh dưỡng (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

2

ĐH16YK

1

Kinh tế y tế (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

3

ĐH20KTHA. 1, 2

5

X quang sọ mặt (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

4

ĐH21KTHA.2

1

Giải phẫu – Sinh lý (CĐ thi lại)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

5

ĐHHA13B

1

Vật lý các phương pháp tạo ảnh và ghi hình y học (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

6

ENG1004.10

1

Anh 4 (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

7

ĐH18YK

4

Truyền nhiễm – Lao và bệnh phổi (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

8

YK4

1

Dược lâm sàng (hoãn thi)

T4. 29/6/2022

15h30’ – 17h

306

1

ĐH119YK

76

Phụ sản

T 5. 30/6/2022

15h30’ – 17h

306, 307, 309

1

ĐH20PHCN-OT.1

26

Hoạt động trị liệu ngoại khoa và chỉnh hình

T6. 01/7/2022

15h30’ – 17h

309

1

ĐHLTXN10A

32

Bệnh lý tế bào máu

T7. 02/7/2022

9h – 10h30’

306, 309

2

ĐHLT PHCN10A

18

Bệnh lý và VLTL hệ cơ xương 2

T7. 02/7/2022

9h – 10h30’

309

3

Học lại

05

Tư tưởng Hồ Chí Minh

T7. 02/7/2022

9h – 10h30’

309

4

ĐHLT PHCN10A

Sinh cơ học – Vận động học (hoãn thi)

T7. 02/7/2022

9h – 10h30’

309