HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 24 – 25/09/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

GMHS 6T – Khoá 4

11

Dược gây mê

Thứ 7.24/9/2022

9h – 10h30’

501

2

NHA6 T – Khoá 9

7

Vật liệu trang thiết bị nha khoa

Thứ 7.24/9/2022

9h – 10h30’

501

1

PHCN 6 THÁNG

40

Phục hồi chức năng nội khoa

CN .25/9/2022

13h30’ – 15h

BV YDCT & PHCN Phú Thọ