HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 22 – 24/04/2022)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

85223117_DD.1, 3

85223118_KT YĐK.1, 5

143

Anh 3

T6. 22/4/2022

13h30’ – 15h

401,501, 503, 505, 507

1

ĐH19HA.1

ĐH20HA.1, 2

207

Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm

T7. 23/4/2022

7h – 8h30’

401, 403, 405, 501, 503, 505, 507

2

ĐH17YĐK.1

94

Y học gia đình

T7. 23/4/2022

9h – 10h30’

401, 403, 405

3

ĐHLT PHCN10A

18

Vận động trị liệu 2

T7. 23/4/2022

9h – 10h30’

501

4

ĐHLT XN10A

32

Hóa sinh 2 ( Hóa sinh miễn dịch)

T7. 23/4/2022

9h – 10h30’

503, 505

5

ĐHLT GMHS10A

03

CSSK nội khoa hồi sức cấp cứu (hoãn thi)

T7. 23/4/2022

9h – 10h30’

503

6

ĐHLT GMHS10A

02

Chăm sóc sức khỏe trẻ em (hoãn thi)

T7. 23/4/2022

9h – 10h30’

505

1

ĐHLT XN10A

32

Huyết học 1

CN. 24/4/2022

9h – 10h30’

501, 503