HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 18 – 21/05/2022)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

SOC 2120.1

78

Dịch tễ học và Điều dưỡng người bệnh truyền nhiễm

T 4. 18/5/2022

15h30’ – 17h

501, 503, 505

1

ĐH20VLTL.1

54

Bệnh lý và VLTL hệ tiêu hóa, tiết niệu – sinh dục, da và nội tiết

T 5. 19/5/2022

15h30’ – 17h

501, 503

1

ĐH20HA.1,2

116

Tổ chức quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh

T 6. 20/5/2022

13h30’ – 15h

501, 503, 505, 507

2

ĐH21YĐK.1

80

Hình thái chức năng 3

T 6. 20/5/2022

13h30’ – 15h

401, 403, 405

1

POL 1008.1, 3, 5

302

Tư tưởng Hồ Chí Minh

T 7. 21/5/2022

7h – 8h30’

307, 309, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

ĐHLT GMHS10A

Dịch tễ học (hoãn thi)

T 7. 21/5/2022

7h – 8h30’

507

3

POL 1009.3

91

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

T 7. 21/5/2022

9h – 10h30’

501, 503, 505

4

ĐHLT PHCN10A

18

Sinh cơ học – Vận động học

T 7. 21/5/2022

9h – 10h30’

507

5

ĐHLT GMHS10A

Kiến thức bổ trợ gây mê gây tê (hoãn thi)

T 7. 21/5/2022

9h – 10h30’

507

6

ĐHLT ĐD10A

Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn (hoãn thi)

T 7. 21/5/2022

9h – 10h30’

507