HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 08 – 12/08/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

SOC 3101.K3.22.1

53

Phương pháp nghiên cứu khoa học I

T2. 08/8/2022

15h30’ – 17h

503, 505

2

ĐHLTXN10A

ĐH18XN

14

Bệnh lý tế bào máu

T2. 08/8/2022

15h30’ – 17h

501

3

ĐH PHCN11

02

Y học cổ truyền dưỡng sinh

T2. 08/8/2022

15h30’ – 17h

501

1

POL 3001.K3.22.1

33

Đường lối cách mạng

T3. 09/8/2022

15h30’ – 17h

501

2

ĐH YK4

01

Y học gia đình

T3. 09/8/2022

15h30’ – 17h

501

3

ĐH NHA 10

01

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh truyền nhiễm

T3. 09/8/2022

15h30’ – 17h

501

1

ĐH YK7

12

Ngoại bệnh lý

T4. 10/8/2022

15h30’ – 17h

501

1

ĐH NHA 10

01

CSSK người lớn bệnh nội khoa hối sức cấp cứu

T6. 12/8/2022

13h30’ – 15h

401

2

ĐH ĐD11A

01

Y học cổ truyền

T6. 12/8/2022

13h30’ – 15h

401