HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 06 – 10/09/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

YK6

14

Sản phụ khoa

T3. 06/9/2022

15h30’ – 17h

503

2

ĐH19, 20SPK

02

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và thai nghén

T3. 06/9/2022

15h30’ – 17h

503

1

MLT 4302

19

Vi sinh nấm thực phẩm

T4. 07/9/2022

15h30’ – 17h

503

1

MLT 4205

9

Xét nghiệm tế bào

T6. 09/9/2022

13h30’ – 15h

503

1

ĐHLT ĐD10A

22

CSSK trẻ em và trẻ sơ sinh

T7. 10/9/2022

9h – 10h30’

501

2

NHA6 THÁNG – K9

7

Giải phẫu sinh lý răng miệng

T7. 10/9/2022

9h – 10h30’

503

1

PHCN 6 THÁNG

40

Lượng giá chức năng

CN. 11/9/2022

13h30’ – 15h

BV YDCT & PHCN Phú Thọ