HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 02 – 09/04/2022)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐHLT XN10A

32

Hóa sinh lâm sàng

T7. 02/4/2022

13h – 14h30’

501, 503

2

ĐHLT GMHS10A

29

Dịch tễ học

T7. 02/4/2022

13h – 14h30’

503, 505

3

ĐHLT ĐD10A

05

Dinh dưỡng – Tiết chế (hoãn thi)

T7. 02/4/2022

13h – 14h30’

505

4

ĐH18YK

01

Răng hàm mặt – Mắt – TMH (hoãn thi)

T7. 02/4/2022

13h – 14h30’

505

5

ĐHLT XN10A

32

Huyết học 1

T7. 02/4/2022

15h – 16h30’

501, 503

6

ĐHLT PHCN10A

16

Quá trình phát triển con người (hoãn thi)

T7. 02/4/2022

15h – 16h30’

503

7

ĐHLT ĐD10A

22

Điều dưỡng cơ bản 3

T7. 02/4/2022

15h – 16h30’

505

1

ĐHLT PHCN10A

18

Thần kinh cơ PNF

T7. 09/4/2022

13h – 14h30’

501, 503

2

ĐHLT GMHS10A

29

Kiến thức bổ trợ gây mê gây tê

T7. 09/4/2022

13h – 14h30’

501, 503

3

ĐHLT XN10A

32

Ký sinh trùng

T7. 09/4/2022

15h – 16h30’

501, 503

4

ĐHLT ĐD10A

01

Giao tiếp và đạo đức điều dưỡng (hoãn thi)

T7. 09/4/2022

15h – 16h30’

503

5

ĐHLT ĐD10A

CSSK người lớn bệnh nội khoa (hoãn thi)

T7. 09/4/2022

15h – 16h30’

503

6

ĐHLT ĐD10A

Dược điều dưỡng (hoãn thi)

T7. 09/4/2022

15h – 16h30’

503