HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi Tin học ứng dụng - Học kì I , năm học 2021 – 2022 - Đối tượng: Y4 Khóa 6, Y5 Khóa 5

Ngày thi: 22-23/ 01/ 2022

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

22/01/2022

Thứ 7

7h

INT4101-ĐH18YK.1_LT.1_TH

16 SV (STT 2à18)

Phòng TH T4

9h

INT4101-ĐH18YK.1_LT.1_TH

INT4101-ĐH18YK.1_LT.2_TH

4 SV (từ 19à22)

12 SV (từ 1à12)

Phòng TH T4

1

22/01/2022

Thứ 7

13h

INT4101-ĐH18YK.1_LT.2_TH

INT4101-ĐH18YK.1_LT.3_TH

9 SV (STT 13à21)

7 SV (STT 1à7)

Phòng TH T4

15h

INT4101-ĐH18YK.1_LT.3_TH

16 SV (từ 8à23)

Phòng TH T4

3

23/01/2022

Chủ nhật

7h

INT4101-ĐH17YK.1_LT.4_TH

11 SV (STT 1à14)

Phòng TH T4

9h

INT4101-ĐH17YK.1_LT.4_TH

12 SV (từ 15à27)

Phòng TH T4

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!