HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
Lịch thi Tin học ứng dụng - Học kì I , năm học 2021 – 2022 - Đối tượng: Đại học Hình ảnh 14

Ngày thi: 23/ 01/ 2022

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

3

23/01/2022

Chủ nhật

13h

MATH2003-ĐH21HA.1_LT.1_TH(HA14A tổ 1)- Thứ 2,4

MATH2003-ĐH21HA.1_LT.3_TH(HA14A tổ 3- Thứ 7, CN)

16 SV

02 SV

Phòng TH T4

15h

MATH2003-ĐH21HA.2_LT.1_TH(HA14B- tổ 1)- Thứ 3,5

19 SV

Phòng TH T4

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!