HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI THỰC HÀNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC ĐỢT 3 - Học kì II, năm học 2022– 2023

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

20/05/2023

Thứ 7

7h

XN15B-Tổ 1

17 SV (từ STT: 1à17)

Phòng TH T4

9h

XN15B-Tổ 1

8 SV (từ STT: 18 à25)

Phòng TH T4

XN15B -Tổ 2

9 SV (từ STT: 1 à9)

13h30

XN15B-Tổ 2

13 SV (từ STT: 10 à22)

Phòng TH T4

ĐD14A- Tổ 3

5 SV (từ STT: 1 à5)

15h30

ĐD14A - Tổ 3

17 SV (từ STT: 6 à22)

Phòng TH T4

2

21/05/2023

Chủ nhật

7h

ĐD14A- Tổ 3

7SV (từ STT: 23 à29)

Phòng TH T4

ĐD14A- Tổ 1

10 SV (từ STT: 1 à10)

9h

ĐD14A- Tổ 1

17 SV (từ STT: 11 à27)

Phòng TH T4

13h30

ĐD14A- Tổ 1

3 SV (từ STT: 28 à30)

ĐD14A- Tổ 2

14 SV (từ STT: 1 à14)

15h30

ĐD14A- Tổ 2

17 SV (từ STT: 15 à31)

Phòng TH T4

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!