HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI THỰC HÀNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC ĐỢT 1 - Học kì I - năm học 2023– 2024

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm

1

21/10/2023

Thứ 7

13h30

Toán 1-Tổ 1

22 SV (từ STT: 1à22)

Phòng TH T1

15h30

Toán 1-Tổ 1

15 SV (từ STT: 23 à37)

Phòng TH T1

Toán 1-Tổ 2

8 SV (từ STT: 1 à8)

2

22/10/2023

Chủ nhật

13h30

Toán 1-Tổ 2

22 SV (từ STT: 9 à30)

Phòng TH T1

Lưu ý:

1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!