HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI NÓI HỌC PHẦN ENGLISH 01-B1 ( MÃ HP 85441015), ENGLISH 2 –B1 (MÃ HP 85442016), ANH 1- A2 (Eng1001), ANH 4-A2 (Eng1004)

TT

HỌC PHẦN

PHÒNG THI NÓI

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

1

ENGLISH 01 –B1

(MÃ HP 85441015)

P.309 (chờ thi P.311)

7h-8h30

2

ENG1001 –A2

8h30-10h

3

ENGLISH 02-B1

(MÃ HP 85442016)

P.307 (chờ thi P.305)

7h-8h30

4

ENG1004 –A2

8h30-10h

Lưu ý: Sinh viên đến trước 15 phút, mang thẻ Sinh viên hoặc CCCD, mang theo bút ký tên