HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI NÓI HỌC PHẦN ENGLISH 01-02 HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH THI NÓI HỌC PHẦN ENGLISH 01 ( MÃ HP 85441015)

THỜI GIAN THI: CHIỀU THỨ BA (23/5/2023)

TT

HỌC PHẦN

SV CÓ TÊN TẠI PHÒNG THI NGHE – ĐỌC – VIẾT

PHÒNG THI NÓI

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

1

ENGLISH 01 (MÃ HP 85441015)

306

204 (chờ thi P.206)

13h30-14h30

Danh sách Phòng thi Nói giống DS phòng thi NĐV

307

14h30-15h30

309

15h30-16h30

401

210 (chờ thi P.208)

13h30-14h30

403

14h30-15h30

405

15h30-16h30

407

207 (chờ thi P. 205)

13h30-14h30

501

14h30-15h30

503

15h30-16h30

505

309 (chờ thi P.311)

13h30-14h30

507

14h30-15h30

Lưu ý: Sinh viên đến trước 15 phút, mang thẻ Sinh viên hoặc CCCD, mang theo bút ký tên

LỊCH THI NÓI HỌC PHẦN ENGLISH 02 ( MÃ HP 85442016)

THỜI GIAN THI: CHIỀU THỨ TƯ (24/5/2023)

TT

HỌC PHẦN

SV CÓ TÊN TẠI PHÒNG THI NGHE – ĐỌC – VIẾT

PHÒNG THI NÓI

THỜI GIAN THI

GHI CHÚ

1

ENGLISH 02 (MÃ HP 85442016)

309

204 (chờ thi P.206)

13h30-14h30

Danh sách Phòng thi Nói giống DS phòng thi NĐV

401

14h30-15h30

403

210 (chờ thi P.208)

13h30-14h30

405

14h30-15h30

407

15h30-16h30

Lưu ý: Sinh viên đến trước 15 phút, mang thẻ Sinh viên hoặc CCCD, mang theo bút ký tên