HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ HÈ (Thời gian: Từ ngày 18/8 - 27/8/2018) Cập nhật 07/09/2018

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐHLT ĐD6A2

33

Chăm sóc người bệnh hồi sức cấp cứu

T7. 18/8/2018

9h - 10h30'

501

2

Học lại

01

Sức khỏe - Nâng cao sức khỏe

T7. 18/8/2018

9h - 10h30'

501

1

BIOL 1001.1,2

209

Sinh học di truyền

T2. 20/8/2018

13h30' - 15h

401, 403, 405, 501, 503, 505, 507

2

PHYS1001.1,2

155

Lý sinh

T2. 20/8/2018

15h30' - 17h

401, 501, 503, 505, 507

1

CHEM1001.1,2

143

Hóa cơ sở

T3. 21/8/2018

13h30' - 15h

401, 501, 503, 505, 507

2

POOL3001

60

Tư tưởng HCM

T3. 21/8/2018

15h30' - 17h

501, 503

1

POOL3001- YĐK

65

Đường lối CM của ĐCSVN

T4. 22/8/2018

9h - 10h30'

501, 503

2

NUR2201.1-HL

49

CSSK bệnh Nội khoa- HSCC

T4. 22/8/2018

13h30' - 15h

501, 503

3

MEDI3201_ HL

41

Nội bệnh lý

T4. 22/8/2018

15h30' - 17h

501, 503

1

MLT3205- HL

60

Tế bào mô- BH

T5. 23/8/2018

7h - 8h30'

207, 209

2

RAD1104

23

KTBT_ATBX_BTM

T5. 23/8/2018

9h - 10h30'

207

1

CHEM1011.1

41

Dược cơ sở

T7. 25/8/2018

7h - 8h30'

310, 312

2

ĐHLT ĐD6A2

33

Quản lý điều dưỡng

T7. 25/8/2018

9h - 10h30'

312

3

RAD2201.1

25

X quang xương khớp 1

T7. 25/8/2018

9h - 10h30'

310

1

Học lại

30

Anh 2

T2. 27/8/2018

9h - 10h30'

501