HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023 (ĐỢT 2)- ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY VÀ SINH VIÊN HOÃN THI