HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 07/03/2013) (cập nhật 8h45h ngày 07/03/2013)

Địa điểm thi: Khu A

TT

Lớp thi

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

Tín chỉ năm 1

GDQP – AN (đợt 1)

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

18

Tín chỉ năm 1 + Trung cấp

GDQP – AN (đợt 2)

T5.07/3/2013

15h - 16h30’

13,18

2

01CĐ11ĐD

02CĐ11ĐD

CS BM – TE

Chuyển sang ca 9h sáng Thứ 7

3

01ĐH11NHA

01CĐ11NHA

Nha cơ sở

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

23

4

01ĐH11GM

CS BM - TE

Chuyển sang ca 9h sáng Thứ 7

5

01CĐ11HS

CSSKSS & TN

6

01ĐH11XN

02ĐH11XN

01CĐ11XN

02CĐ11XN

Huyết học 1

Chuyển sang ca 13h chiều Thứ 6

7

01ĐH11KTXN

01CĐ11KTXN

KTBT – BTM

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

19

8

01ĐH11VLTL

01CĐ11VLTL

VĐTL

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

23

9

01ĐH10ĐD

02ĐH10ĐD

CSSK bệnh TN

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

20

10

01CĐ10ĐD

02CĐ10ĐD

03CĐ10ĐD

04CĐ10ĐD

QLĐD

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

23

11

01CĐ10XN

02CĐ10XN

SKMT-DTH

T5.07/3/2013

13h - 14h30’

20