HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
Lịch học kỳ 2 môn dược cơ sở và dược lý điều dưỡng năm học 2012 - 2013

LỊCH GIẢNG HỌC KỲ 2

Năm học: 2012 - 2013

Thứ

2

3

4

5

6

Sáng

1,2

CĐXN.11B – 19A

TS.Toản

0947.500.668

CĐVL.11 – 9A

ThS.Tuyết

ĐHGM.2 – 10A/

Ds.Mai

0979.542.698

CĐĐD.11B – 12A

ThS.Tuyết

CĐĐD.11C – 16A

Ds.Mai

ĐHSPK.1 – 12A

ThS.Tuyết

CĐĐD.11A – 13A

ThS.Tuyết

/CĐGM.10 – 14A

TS.Toản

3,4

CĐXN.11A – 12A

TS.Toản

CĐHA.11A – 7A

ThS.Tuyết

Chiều

5,6

ĐHNha.2 – 3A

ThS.Tuyết

0982.051.129

ĐHĐD.5 - 14A

ThS.Tuyết

/CĐHA.11B – 13A

Ds.Mai

CĐHS.10 – 24A

ThS.Tuyết

/CĐNha.2 – 21A

Ds.Mai

7,8

- Các lớp in đậm giảng 3t/tuần, lớp còn lại 2t/tuần.

- Bắt đầu học từ 11/03/2013 đến 22/06/2013.

(Sinh viên liên hệ Giảng viên theo số điện thoại hoặc lên bộ môn gặp trao đổi, đề nghị, góp ý. Xin chân thành cảm ơn)