HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học
LỊCH HỌC KÌ HÈ NĂM HỌC 2019-2020- DỰ KIẾN


Kính gửi các khoa/ bộ môn lịch học và thi dự kiến học kì hè năm học 2019-2020. Kính mong các đơn vị, các cố vấn học tập thông báo cho sinh viên để phản hồi bằng văn bản về phong QLĐT trước 17h ngày 30/03/2020. Trân trọng cảm ơn!