HMTU
Đang tải dữ liệu...
Kỹ thuật xét nghiệm
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Giới thiệu ngành Xét nghiệm:

Kỹ thuật viên Xét nghiệm tùy trình độ đào tạo có khả năng thực hiện kỹ thuật ở các mức độ khác nhau về các lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học - Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh và Độc chất học đảm bảo chính xác, theo chuẩn phòng thí nghiệm phục vụ yêu cầu chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tác phong thận trọng, chính xác, làm việc độc lập và theo nhóm và khả năng tự học suốt đời.

*) Bậc đào tạo:

- Đại học Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa

- Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa

*) Hình thức đào tạo:

- Chính qui: Hệ Đại học 4 năm, Hệ Cao đẳng 3 năm

- Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng (1,5 năm) và đại học (3,5 năm), liên thông từ cao đẳng lên đại học (1,5 năm).

- Các lớp ngắn hạn, cấp chứng chỉ thuộc chuyên ngành Xét nghiệm: Bổ sung kiến thức cho đối tượng trung cấp Côn trùng- Ký sinh trùng (3 tháng), Bổ sung kiến thức cho đối tượng Cao đẳng Y học dự phòng (3 tháng), Bổ sung kiến thức cho đối tượng Cao đẳng ATVSTP (6 tháng).

*) Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.


Hướng dẫn vận hành máy PCR
PCR practice