HMTU
Đang tải dữ liệu...
Kỹ thuật hình ảnh
Kỹ thuật hình ảnh
Kỹ thuật viên Kỹ thuật hình ảnh tuỳ từng trình độ đào tạo có khả năng thực hiện các kỹ thuật ở các mức độ khác nhau về lĩnh vực hình ảnh y học: chụp Xquang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ; siêu âm; ghi hình phóng xạ, xạ trị và trợ giúp Bác sỹ chuyên ngành thực hiện các kỹ thuật hình ảnh can thiệp đảm bảo chính xác, an toàn phóng xạ phục vụ yêu cầu chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả năng học tập suốt đời.
- Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng
- Hình thức đào tạo:
Dài hạn: Chính quy, Vừa làm vừa học
Ngắn hạn: siêu âm, xquang
- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế và các cơ sở y tế khác.


Thực hành chụp cắt lớp vi tính
CT scan practice