HMTU
Đang tải dữ liệu...
Điều dưỡng sản phụ khoa (hộ sinh)
Điều dưỡng Sản phụ khoa (Hộ sinh)

Điều dưỡng Sản phụ khoa: Người Điều dưỡng Sản phụ khoa có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em; giáo dục truyền thông về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ và cộng đồng; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả để nâng cao khả năng hợp tác với các nhân viên y tế, với người bệnh và cộng đồng và khả năng học tập suốt đời.

+) Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng

+) Hình thức đào tạo: Chính quy, đào tạo liên tục.

+) Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Trung tâm kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ trẻ em, Trạm y tế xã/phường, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế và các cơ sở y tế khác.Thực hành chăm sóc sơ sinh tại phòng tiền lâm sang
Neotanal care practice