HMTU
Đang tải dữ liệu...
Điều dưỡng gây mê hồi sức
Điều dưỡng Gây mê hồi sức

+) Điều dưỡng Gây mê hồi sức: Người Điều dưỡng Gây mê hồi sức có khả năng thực hiện các kỹ thuật Gây mê hồi sức; theo dõi chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau gây mê, gây tê; lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả để nâng cao khả năng hợp tác với các nhân viên y tế, với người bệnh và khả năng học tập suốt đời.

+) Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng

+) Hình thức đào tạo: Chính quy, đào tạo cấp chứng chỉ.

+) Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, các cơ sở khám chữa bệnh khác.
Thực hành gây mê tại phòng tiền lâm sàng
Anesthesia practice in pre-clinic