HMTU
Đang tải dữ liệu...
Điều dưỡng
Điều dưỡng

Giới thiệu ngành Điều dưỡng:

Người Điều dưỡng tùy trình độ đào tạo có đủ năng lực để thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, liên tục và an toàn theo quy trình điều dưỡng, phụ giúp Bác sĩ thực hiện các thủ thuật phức tạp; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành, phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng; có phẩm chất đạo đức Điều dưỡng, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trong, chính xác, chân thành hợp tác với đồng nghiệp; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

*) Hình thức đào tạo:

- Chính quy:

+ Đại học điều dưỡng: 4 năm

+ Cao đẳng điều dưỡng: 3 năm

- Liên thông vừa làm vừa học:

+) Từ cao đẳng lên đại học

+) Từ trung cấp lên đại học

- Đào tạo liên tục cấp chứng chỉ: Bổ túc/chuyển đổi điều dưỡng (3 tháng), Quản lý điều dưỡng (3 tháng).

*) Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm y tế xã/phường, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.Thực hành kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc tại phòng tiền lâm sang
Nursing skills and nursing care practice at pre-clinic facility