HMTU
Đang tải dữ liệu...
Điều dưỡng nha khoa
Điều dưỡng Nha khoa

+) Điều dưỡng Nha khoa: Người Điều dưỡng Nha khoa có khả năng thực hiện các kỹ thuật phát hiện, xử trí chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng thông thường; tư vấn, giáo dục sức khỏe răng miệng cho người bệnh và cộng đồng; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả để nâng cao khả năng hợp tác với các nhân viên y tế, với người bệnh và cộng đồng và khả năng học tập suốt đời.

+) Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng

+) Hình thức đào tạo: Chính quy, đào tạo cấp chứng chỉ.

+) Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở khám và điều trị Nha khoa, các Trung tâm Y tế dự phòng, các cơ sở Nha học đường, các Trường Đại học, cao đẳng y tế.
Hướng dẫn thực hành Điều dưỡng Nha khoa
Deltal care practice