HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Tổng kết đợt làm việc của tình nguyện viên Tổ chức tình nguyện Y tế Hải Ngoại

Ngày 2/11/2018, TS. Catherine W. Holdsworth Tình nguyện viên Tổ chức tình nguyện Y tế Hải Ngoại (Health Volunteers Overseas - HVO) đã kết thúc 2 tuần làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. TS. Catherine W. Holdsworth đã báo cáo Lãnh đạo trường những công việc đã thực hiện trong thời gian qua cùng với khoa Điều dưỡng như: Thăm quan về cách tổ chức giảng dạy lâm sàng; Chỉnh sửa sổ chỉ tiêu lâm sàng; Xây dựng 04 tình huống lâm sàng về các bệnh truyền nhiễm; Xây dựng đề cương chi tiết học phần Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng; Xây dựng công cụ đánh giá kỹ năng giao tiếp và một số tình huống về thực hành giao tiếp…

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. BS. Đinh Thị Diệu Hằng cám ơn và hi vọng TS. Catherine W. Holdsworth sẽ tiếp tục giúp nhà trường xây dựng chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng theo chuẩn năng lực đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.
Lê Thị Thanh Trà