HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn sử dụng Moodle” cho giảng viển trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương
Ngày 24/4/2015, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo giảng viên “Hướng dẫn sử dụng Moodle” theo kế hoạch hoạt động của Dự án ADB.
Tham dự khai mạc có TS Phạm Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đại diện cán bộ một số khoa/phòng/bộ môn cùng 20 học viên là các giảng viên Nhà trường.
Trong thời gian 3 ngày tổ chức khóa tập huấn, các học viên đã được giới thiệu và thực hành những nội dung cơ bản về: Tạo khóa học trên nền Moodle, Hướng dẫn sử dụng các tài nguyên tạo khóa học E-learning, Thiết kế và xây dựng hoạt động đánh giá học viên, sử dụng Assigment để giảng viên đưa ra nhiệm vụ, chấm điểm và nhận xét phản hồi cho học viên, kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin, và một số công cụ hữu ích, được sử dụng thường xuyên trong các khóa học trực tuyến trên nền Moodle. ..
Kết thúc khóa tập huấn, các học viên nhận thức được tầm quan trọng và cần thiết của việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. E-learning là chất xúc tác đang làm thay đổi toàn bộ mô hình học tập trong thế kỉ này, E-Learning khiến cho việc học tập dạng thụ động như trước đây được giảm bớt, e-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống do e-Learning có tính tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người.

Lê Đức Thuận