HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần

Ngày 8/4/2023, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức tập huấn xây dựng chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần cho giảng viên các Khoa/ Bộ môn của trường.

Tới dự chỉ đạo có TS.BS Phạm Thị Cẩm Hưng – Phó hiệu trưởng Phụ trách nhà trường; cùng sự tham dự của cán bộ Phòng Quản lý đào tạo, các phòng chức năng và giảng viên trong toàn trường.

Tại buổi tập huấn, ThS. Nguyễn Thị Mai – Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo đã trình bày quy trình xây dựng CTĐT, đề cương chi tiết học phần; nguyên tắc xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT, chuẩn đầu ra học phần và bài học; nguyên tắc lựa chọn phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với chiến lược dạy học và chuẩn đầu ra.

Phát biểu tại buổi tập huấn, TS.BS Phạm Thị Cẩm Hưng – Phó hiệu trưởng nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn cần phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo rà soát lại các CTĐT hiện hành, điều chỉnh CTĐT cho phù hợp; cần thống nhất giữa mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra; yêu cầu Phòng QLĐT thống nhất biểu mẫu để các Khoa/Bộ môn hoàn thiện CTĐT và đề cương chi tiết học phần theo kế hoạch đề ra.

Các giảng viên đã thảo luận, trao đổi liên quan đến CTĐT của khoa mình đồng thời được nghe giải đáp thắc mắc từ lãnh đạo trường và các phòng chức năng.Khúc Kim Lan