HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024 KHỐI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ SINH VIÊN

Từ ngày 7/8-11/8/2023, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2023-2024 khối cán bộ viên chức và sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ sáu các chuyên ngành. Tham dự có TTƯT.PGS.TS. Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS.BS Phạm Thị Cẩm Hưng – Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường; TS.BS Lê Đức Thuận – Phó hiệu trưởng; cán bộ quản lý các khoa/phòng/bộ môn cùng cán bộ viên chức nhà trường.

Trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học: CBVC đã được nghe TTƯT.PGS.TS. Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường quán triệt định hướng năm học 2023-2024 của Hội đồng trường; TS.BS Phạm Thị Cẩm Hưng – Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đánh giá kết quả năm học 2022-2023 và phổ biến mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023-2024. CBVC đã thảo luận, trao đổi, góp ý cho kế hoạch năm học, các quy định, quy chế trong các lĩnh vực đào tạo, tổ chức cán bộ, quy ước trách nhiệm giữa chính quyền và công đoàn, thảo luận các giải pháp trong vấn đề tự chủ, đồng thời được nghe lãnh đạo trường giải đáp các ý kiến thắc mắc trong các lĩnh vực.

Đối với khối sinh viên: SV được nghe TS.BS Phạm Thị Cẩm Hưng – Phó hiệu trưởng phụ trách trường và TS.BS Lê Đức Thuận – Phó hiệu trưởng đánh giá kết quả năm học 2022-2023, phổ biến kế hoạch năm học 2023-2024 đồng thời giải đáp thắc mắc. Ngoài ra, phòng công tác QLSV đã quán triệt tình hình an ninh, trật tự, an toàn trường học; phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước, Luật khám chữa bệnh, các nội quy, quy chế, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, ĐBCLGD, các quy định của nhà trường đối với sinh viên năm học 2023-2024; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng khởi nghiệp; phổ biến các quy chế trong đào tạo cũng như phương pháp học tập tại trường. Trong tuần, Đoàn Thanh niên đã tổ chức Đại hội chi Đoàn điểm tại Chi đoàn Hoạt động trị liệu 13. Kết thúc tuần sinh hoạt công dân ký cam kết thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường.

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đã giúp sinh viên có thêm hiểu biết về các quy định, quy chế trong đào tạo và các lĩnh vực, rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại hạn chế của năm học cũ đồng thời cam kết quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2023-2024.

Khúc Kim Lan