HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Nghiệm thu giáo trình đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Kỹ thuật Xét nghiệm và Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng

Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 năm 2012, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức nghiệm thu giáo trình đào tạo kỹ thuật Hình ảnh (KTHA), kỹ thuật Xét nghiệm (KTXN) và Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng (VLTL/PHCN) ở trình độ Đại học. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng Nhà trường, phòng Đào tạo, phòng QLKH&HTQT và cán bộ, giảng viên Khoa KTH, KTXN và VLTL/PHCN.

TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tích Hội đồng, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu giáo trình

TS. Trần Thị Minh Tâm- Trưởng phòng Đào tạo đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu giáo trình đào tạo KTHA, KTXN và VLTL/PHCN.

TS., Phạm Thị Nhuyên – Trưởng Khoa Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng trình bày tóm tắt cuốn giáo trình đào tạo của Khoa

Tại buổi nghiệm thu, đại diện cho các Khoa KTHA, KTXN và VLTL/PHCN trình bày mục tiêu, tóm tắt nội dung cuốn giáo trình đào tạo. Sau đó, các thành viên trong Hội đồng đã phản biện và đóng góp một số nội dung liên quan về: mục tiêu, nội dung, lượng giá và mẫu chung của giáo trình.

ThS. Phạm Xuân Thành – Phó Hiệu trưởng,, ủy viên Hội đồng đề nghị cần làm xác định lại mục tiêu và xây dựng lại bố cục giáo trình theo mẫu chung.

ThS. Đinh Thị Diệu Hằng – Trưởng phòng QLKH&HTQT, ủy viên nêu ý kiến: giữa các môn học, học phần còn trùng lặp kiến thức

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu. TTND.PGS.TS Vũ Đình Chính – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận sự cố gắng của các Khoa KTHA, KTXN và VLTL/PHCN trong việc biên soạn cuốn giáo trình và Hội đồng nhất trí thông qua các cuốn giáo trình của các Khoa, nhưng phải nghiêm túc sửa chữa yêu cầu của Hội đồng để sớm đưa vào sử dụng trong thời gian quá độ. Đồng thời Chủ tịch Hội đồng yêu cầu: các Khoa biên soạn cần xác định rõ mục tiêu, sửa lại một số tên học phần trong cuốn giáo trình theo hướng đào tạo dựa trên năng lực, bố cục lại theo mẫu chuẩn, yêu cầu giữa các học phần, môn học không được trùng lặp về kiến thức và giáo trình có thể dùng cho các đối tượng thuộc hệ Cao đẳng, Đại học chính quy và Đại học vừa làm vừa học phù hợp với thực tế Việt Nam, đặc trưng của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và hội nhập quốc tế.

Hội đồng nghiệm thu giáo trình đào tạo hệ Đại học Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương