HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
NHỮNG QUYẾT NGHỊ QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG NĂM 2016
Ngày 28/01/2016, Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất năm 2016, tới dự cuộc họp có TS. Phạm Văn Tác – Ủy viên ban cán sự đảng Bộ Y tế – Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ; ThS. Nguyễn Minh Lợi – Phó cục trưởng cục Khoa học công nghệ và đào tạo – Bộ Y tế và đủ 21 thành viên Hội đồng trường. Hội đồng trường đã nghe các báo cáo:
- 01 năm hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;
- Kết quả giám sát trên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường: Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác HSSV; Hoạt động tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; Hoạt động cung ứng dịch vụ y tế; Công tác tổ chức cán bộ; Hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường (Do các Ban giám sát của Hội đồng trường báo cáo)
- Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
Sau 01 ngày làm việc, qua các ý kiến chỉ đạo của các vụ, cục Bộ Y tế, ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội đồng trường đã quyết nghị các nội dung sau:
1. Cơ bản thống nhất báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 do đồng chí Hiệu trưởng báo cáo và kết quả giám sát trên mọi lĩnh vực của nhà trường năm 2015 do các ban Giám sát của Hội đồng trường báo cáo. Hội đồng trường đánh giá cao sự điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt là đồng chí Hiệu trưởng.
Yêu cầu Thư ký Hội đồng trường tập hợp và báo cáo Bộ Y tế về các nội dung trên. Đề nghị Hiệu trưởng sớm hoàn chỉnh Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường trình Bộ Y tế phê duyệt;
2. Công tác đào tạo cần tập trung vào các hoạt động:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo đại học liên thông (từ trung cấp, cao đẳng) theo địa chỉ với tất cả các chuyên ngành nếu đủ điều kiện với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người học.
- Xây dựng đề án và triển khai Trung tâm huấn luyện kỹ năng và Bệnh viện mô phỏng.
- Tập trung biên soạn giáo trình, tài liệu theo hướng đổi mới, tích hợp và hội nhập quốc tế.
- Tập trung công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Y đa khoa
3. Nhanh chóng thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Bảo quản & sử dụng tài sản công; Quy chế tự kiểm tra tài chính; Kế hoạch phát triển trung tâm kỹ thuật; Kế hoạt nâng cao chất lượng khám, điều trị; Thực hiện bệnh viện tự chủ toàn diện.
4. Xây dựng đề án tiền khả thi dự án nước thải bệnh viện, cải tạo nhà lưu bệnh nhân, đưa Trung tâm kỹ thuật vào hoạt động. Hoàn chỉnh thanh quyết toán 02 dự án (Giảng đường – thư viện và Bệnh viện)
5. Xây dựng kế hoạch chi tiết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng định mức chi phí trực tiếp cho các hoạt động của nhà trường.
6. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, thay đổi cơ bản phong cách, thái độ làm việc của cán bộ viên chức, thầy thuốc ở trường và bệnh viện, coi đây là khâu đột phá trong hoạt động của nhà trường.
7. Tập trung tuyển giảng viên giảng dạy Y đa khoa, Y học cơ sở, Y học dự phòng – Y tế công cộng, phòng Kiểm định chất lượng đào tạo và một số khoa, bộ môn còn thiếu nhân lực; Tạm ngừng tuyển khu vực hành chính của trường và bệnh viện. Đối với bệnh viện: tuyển dụng viên chức thực hiện theo cơ chế tự chủ.
8. Nâng cao chất lượng của HĐT, đặc biệt hoạt động của các Ban Giám sát; Giám sát độc lập, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất. Khi phát hiện các vấn đề tồn tại, yêu cầu các đơn vị giải trình và thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức nhà trường.
9. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Sẵn sàng cho sự hợp tác với trường Unpay Đài Loan về xạ trị liệu.
10. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu – chi, giữ vững tăng thêm thu nhập cho cán bộ viên chức. Ưu tiên nguồn tài chính thanh toán cho dự án bệnh viện, Giảng đường – thư viện, nhà lưu bệnh và khu phòng mổ.
Năm 2016 tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm và khắc phục những điểm tồn tại, những việc chưa thực hiện được Nghị quyết HĐT năm 2015. Hội đồng trường yêu cầu lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ viên chức toàn trường đoàn kết, chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Hội đồng trường năm 2016.


TS. Trần Thị Minh Tâm - Thư ký hội đồng