HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Làm việc với Tổ chức HVO

Ngày 23/10/2018, TS. Catherine W. Holdsworth Tình nguyện viên Tổ chức tình nguyện Y tế Hải Ngoại (Health Volunteers Overseas - HVO) đến làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương giúp nhà trường xây dựng chương trình điều dưỡng, thời gian từ ngày 22/10/2018 – 8/11/2018. Đón tiếp và làm việc với TS. Catherine W. Holdsworth có TS Trần Quang Cảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Điều dương

Thay mặt Nhà trường, TS Trần Quang Cảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cám ơn và mong muốn trong thời gian làm việc tại Trường, TS. Catherine W. Holdsworth sẽ giúp nhà trường xây dựng chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.

Lê Thị Thanh Trà