HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Làm việc với Tình nguyện viên Tổ chức tình nguyện Y tế Hải Ngoại
Ngày 7/01/2019, TS.Karen Thies - Tình nguyện viên Tổ chức tình nguyện Y tế Hải Ngoại (Health Volunteers Overseas - HVO) đến làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương giúp nhà trường xây dựng chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng dựa trên năng lực theo năm học và tập huấn phương pháp đánh giá lâm sàng cho giảng viên điều dưỡng, thời gian từ ngày 7/01/2019 – 20/1/2019. Đón tiếp và làm việc với TS.Karen Thies có TS.Trần Quang Cảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Điều dưỡng.
Thay mặt Nhà trường, TS Trần Quang Cảnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cám ơn và hi vọng trong thời gian làm việc tại Trường, TS.Karen Thies sẽ giúp nhà trường xây dựng chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng theo chuẩn năng lực đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.

Lê Thị Thanh Trà