HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Kết quả lấy ý kiến thăm dò về lựa chọn câu phương châm của bệnh viện

Để chuẩn bị đưa bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào hoạt động, ngày 23 tháng 8 năm 2012, Nhà trường đã giới thiệu 3 phương án và lấy ý kiến thăm dò ngẫu nhiên 317 cán bộ, viên chức và HSSV. Kết quả thăm dò cho thấy:

Phương án 1: Kỹ thuật cao, hài lòng người bệnh 10,4%

Phương án 2: Tâm đức sáng, kỹ thuật cao 52,4%

Phương án 3: Khởi nguồn từ tâm đức 37,2%

Như vậy cho đến thời điểm hiện tại câu phương châm Tâm đức sáng, kỹ thuật cao có tỷ lệ phiếu bình chọn cao nhất. Nhà trường tiếp tục trưng cầu ý kiến giới thiệu khác trong CBVC và HSSV. Hy vọng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2012, trường sẽ lựa chọn được câu phương châm cho bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.


Lê Thúy Hường