HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Hội thảo 3 góp ý tài liệu dạy – học kỹ năng Điều dưỡng

Với mục đích giúp cho việc biên soạn cuốn tài liệu dạy - học “Kỹ năng điều dưỡng” trong các trường Cao đẳng và Trung cấp y tế. Từ ngày 09- 12/01/2012, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã diễn ra Hội thảo góp ý tài liệu dạy – học “Kỹ năng điều dưỡng” lần 3. Đây là hoạt động thuộc dự án SMS nằm trong chương trình nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế trong các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

Đại diện các Trường Cao đẳng và Trung cấp y tế tham dự Hội thảo góp ý tài liệu dạy – học “Kỹ năng điều dưỡng” lần 3

Đại diện các Trường đang trao đổi bản thảo lần 3

Tại Hội thảo đại diện các Trường đã trình bày bản dự thảo lần 3, sau đó các hội thảo viên góp ý sửa chữa về nội dung các bản thảo và thống nhất mẫu viết . Đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập nhóm biên tập dự thảo 4 và trình Hội đồng Bộ Y tế thẩm định để hoàn thành biên soạn tài liệu dạy học kỹ năng điều dưỡng trong thời gian tới.