HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Hội nghị cố vấn học tập năm học 2021-2022

Ngày 29/10/2021, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức Hội nghị cố vấn học tập năm học 2021-2022 dưới sự chủ trì của TTƯT.PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng nhà trường. Tham dự có TS.BS Trần Quang Cảnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện các phòng khoa, bộ môn và cố vấn học tập toàn trường.

Tại hội nghị, PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng đã quán triệt vai trò, tầm quan trọng của cố vấn học tập trong việc quản lý công tác sinh viên và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, tuy nhiên trong giai đoạn vừa qua công tác cố vấn học tập còn nhiều bất cập, đề nghị các cố vấn học tập nêu khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giải quyết vướng mắc.

Theo đó, Phòng Quản lý đào tạo đã báo cáo tóm tắt hoạt động CVHT trong năm học 2021-2022, những thuận lợi, khó khăn và một số kiến nghị, đề xuất. Hội nghị đã lắng nghe báo cáo công tác CVHT của các khoa trong trường đồng thời nghe các ý kiến giải trình của các Phòng ban chức năng và ý kiến giải đáp của lãnh đạo trường

Kết luận hội nghị, Hiệu trưởng yêu cầu cần duy trì và tổ chức tập huấn công tác CVHT từ đầu năm học, các khoa, bộ môn lựa chọn các giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia công tác CVHT, đề nghị các thầy cô CVHT sắp xếp thời gian hợp lý, quan tâm tới sinh viên, lấy sinh viên làm trung tâm, đề nghị các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan xem xét rà soát các ý kiến của sinh viên và giảng viên để phối hợp triển khai tốt công tác cố vấn học tập năm học 2021-2022.

Khúc Kim Lan