HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
GS. Di Brown – Chuyên gia đánh giá giữa kỳ dự án nâng cao năng lực điều dưỡng Việt Nam (AP – QUT, Australia) làm việc tại Trường

Ngày 08/12/2011, GS. Di Brown – Chuyên gia đánh giá giữa kỳ dự án nâng cao năng lực điều dưỡng Việt Nam AP-QUT (Australia) đã đến làm việc với Nhà trường.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Vũ Đình Chính thay mặt Nhà trường đã báo cáo về hiệu quả tác động của Dự án tới việc đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng tại Trường thông qua các khóa đào tạo giảng viên điều dưỡng từ xa, đào tạo ngoại ngữ, đào tạo giảng viên lâm sàng, giúp Trường đột phá vào việc xây dựng chương trình đào tạo điều dưỡng 3 năm dựa vào năng lực - một lĩnh vực còn mới ở Việt Nam. Trên cơ sở đó làm nền tảng cho Nhà trường đổi mới các chương trình đào tạo dựa trên năng lực của các chuyên ngành khác và chia sẻ với các trường Cao đẳng y tế trong toàn quốc.

GS. Di Brown trong buổi làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Qua buổi đánh giá, Lãnh đạo Trường đề nghị Dự án tiếp tục hỗ trợ Trường hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình đào tạo Điều dưỡng dựa vào năng lực trình độ 3 năm trong năm 2012; triển khai các khóa đào tạo giảng viên lâm sàng; hỗ trợ các giảng viên điều dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh để dịch tài liệu tham khảo và đăng ký học bổng đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ Điều dưỡng ở nước ngoài và thành lập Trung tâm đào tạo liên tục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng, từ đó cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.
Cùng ngày, TS. Yvonne - Giảng viên Điều dưỡng cao cấp (QUT), chuyên gia của Dự án cũng có buổi làm việc với Phòng Đào tạo và giảng viên Khoa Điều dưỡng để chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần của chương trình đào tạo điều dưỡng 3 năm dựa trên năng lực, xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng chương trình đào tạo dựa trên năng lực năm 2012.

GS. Di Brown – Chuyên gia đánh giá dự án AP-QUT trao đổi với giảng viên Khoa Điều dưỡng về đào tạo dựa trên năng lực

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chụp ảnh lưu niệm với GS. Di Brown và TS. Yvonne