HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
Phát triển nguồn nhân lực y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu xã hội. Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế, xã hội và sự thay đổi cơ cấu bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người đân ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhân lực y tế còn hạn chế, thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc hạn chế về chuyên môn của CBYT là do ít được đào tạo liên tục, đào tạo cập nhật. Việc xác định nhu cầu đào tạo liên tục của cán bộ y tế để trên cơ sở đó xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu của thực tiễn là rất quan trọng và cần thiết.
Ngày 26/6/2015, Sở Khoa học & Công nghệ Hải Dương đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:“Xác định nhu cầu đào tạo liên tục của nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất mô hình Trung tâm Giáo dục sức khỏe tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương” do Ths Lê Thúy Hường, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thực hiện.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã phản ánh được thực trạng nhu cầu đào tạo liên tục của nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương đồng thời cung cấp được những luận chứng khoa học cho việc đề xuất mô hình Trung tâm Giáo dục sức khỏe đa ngành và cộng đồng tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Hoạt động của Trung tâm dự kiến sẽ triển khai theo hướng tập trung giải quyết vấn đề ưu tiên tại cộng đồng; phù hợp với điều kiện và phát huy thế mạnh của nhà trường trong đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Với ý nghĩa thực tiễn và khoa học đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.
Ths Lê Thúy Hường thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả của đề tài
GS.TS Phạm Duy Tường - ủy viên phản biện 1: Tôi đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình này trong phát triển nguồn lực y tế chất lượng toàn diện đảm bảo đáp ứng nhu cầu của xã hội

GS.TS Nguyễn Công Khẩn: Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng cho ngành y tế
và cho công tác đào tạo nhân lực y tế

TS Phạm Xuân Thành- ủy viên Hội đồng: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp được các bằng chứng
khoa học về thực trạng nhu cầu đào tạo liên tục của nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương
và đề xuất mô hình Trung tâm Giáo dục sức khỏe tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

Ông Phạm Văn Bình – Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu
cấp tỉnh nhận xét kết luận về kết quả nghiên cứu của đề tài


Lê Đức Thuận