HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh liên thông  >  Thông báo Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2011 (Từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học)

Thông báo

8h30 ngày 18/08/2011 thí sinh tập trung tại Hội trường cơ quan (Khu A) - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để phổ biến kế hoạch ôn và thi tuyển sinh Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2011.