HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh liên thông  >  Thông báo Tuyển sinh
Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông hệ vừa học vừa làm năm 2012

KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

(Từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học)

1. Lịch ôn thi tuyển sinh:

Chuyên ngành

Thời gian

20/8 – 31/8

3/9 – 9/9

10/9 – 16/9

17/9 – 23/9

24/9 – 30/9

1/10 – 5/10

- Điều dưỡng tại trường

Toán - Hóa

Chuyên ngành

Toán - Hóa

Chuyên ngành

Toán - Hóa

Chuyên ngành

- Xét nghiệm tại trường

Chuyên ngành

Toán - Hóa

Chuyên ngành

Toán - Hóa

Chuyên ngành

Toán - Hóa

- Xét nghiệm tại Viện HH - TM

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

2. Thời gian nhận giấy báo dự thi: 03/10/2012, tại phòng Đào tạo (phòng 104) - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

3. Lịch thi tuyển sinh: 12 – 14/10/2012

KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012

(Từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học)

1. Lịch ôn thi tuyển sinh:

Chuyên ngành

Thời gian

20/8 – 31/8

3/9 – 9/9

10/9 – 16/9

17/9 – 23/9

24/9 – 30/9

1/10 – 5/10

- Điều dưỡng tại trường

Chuyên ngành

GP, SL, ĐDCB (Cơ sở ngành)

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

- Xét nghiệm tại trường

SLB, Xét nghiệm TB (Cơ sở ngành)

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chuyên ngành

- Xét nghiệm tại Viện HH - TM

Chuyên ngành

SLB, Xét nghiệm TB (Cơ sở ngành)

Chuyên ngành

Chuyên ngành

2. Thời gian nhận giấy báo dự thi: 03/10/2011, tại phòng Đào tạo (phòng 104) - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

3. Lịch thi tuyển sinh: 12 – 14/10/2012

Số điện thoại liên hệ: ThS. Huỳnh Thị Bình – Trưởng khoa Điều dưỡng: 0904182869

TS. Trần Quang Cảnh – Trưởng khoa Xét nghiệm: 0904307543